synonim narcyzm

odm. narcyzm, narcyzmach, narcyzmami, narcyzmem, narcyzmie, narcyzmom, narcyzmowi, narcyzmów, narcyzmu, narcyzmy