synonim namolnie

odm. namolny, namolna, namolną, namolne, namolnego, namolnej, namolnemu, namolni, namolnie, namolnych, namolnym, namolnymi, nienamolna, nienamolną, nienamolne, nienamolnego, nienamolnej, nienamolnemu, nienamolni, nienamolnie, nienamolny, nienamolnych, nienamolnym, nienamolnymi