synonim nakaz

odm. nakaz, nakazach, nakazami, nakazem, nakazie, nakazom, nakazowi, nakazów, nakazu, nakazy