synonim nagniotek

odm. nagniotek, nagniotka, nagniotkach, nagniotkami, nagniotki, nagniotkiem, nagniotkom, nagniotkowi, nagniotków, nagniotku