synonim nagana

odm. nagana, nagan, naganach, naganami, naganą, naganę, naganie, nagano, naganom, nagany