synonim nabak

odm. nabak, nabakach, nabakami, nabaki, nabakiem, nabakom, nabakowi, nabaków, nabaku