synonim na dobę

odm. doba, dobach, dobami, dobą, dobę, dobie, dobo, dobom, doby, dób