synonim myto

odm. myto, mycie, myt, myta, mytach, mytami, mytem, mytom, mytu