synonim motek

odm. motek, motka, motkach, motkami, motki, motkiem, motkom, motkowi, motków, motku