synonim minimalny

odm. minimalny, minimalna, minimalną, minimalne, minimalnego, minimalnej, minimalnemu, minimalni, minimalnie, minimalnych, minimalnym, minimalnymi, nieminimalna, nieminimalną, nieminimalne, nieminimalnego, nieminimalnej, nieminimalnemu, nieminimalni, nieminimalnie, nieminimalny, nieminimalnych, nieminimalnym, nieminimalnymi