synonim malkontentka

odm. malkontentka, malkontentce, malkontentek, malkontentkach, malkontentkami, malkontentką, malkontentkę, malkontentki, malkontentko, malkontentkom