synonim lingwistyka antropologiczna

odm. antropologiczny, antropologiczna, antropologiczną, antropologiczne, antropologicznego, antropologicznej, antropologicznemu, antropologiczni, antropologicznie, antropologicznych, antropologicznym, antropologicznymi, nieantropologiczna, nieantropologiczną, nieantropologiczne, nieantropologicznego, nieantropologicznej, nieantropologicznemu, nieantropologiczni, nieantropologicznie, nieantropologiczny, nieantropologicznych, nieantropologicznym, nieantropologicznymi