synonim leptospiroza

odm. leptospiroza, leptospiroz, leptospirozach, leptospirozami, leptospirozą, leptospirozę, leptospirozie, leptospirozo, leptospirozom, leptospirozy