synonim lekarstwo

odm. lekarstwo, lekarstw, lekarstwa, lekarstwach, lekarstwami, lekarstwem, lekarstwie, lekarstwom, lekarstwu