synonim kolumna

odm. kolumna, kolumn, kolumnach, kolumnami, kolumną, kolumnę, kolumnie, kolumno, kolumnom, kolumny