synonim intencjonalny

odm. intencjonalny, intencjonalna, intencjonalną, intencjonalne, intencjonalnego, intencjonalnej, intencjonalnemu, intencjonalni, intencjonalnie, intencjonalnych, intencjonalnym, intencjonalnymi, nieintencjonalna, nieintencjonalną, nieintencjonalne, nieintencjonalnego, nieintencjonalnej, nieintencjonalnemu, nieintencjonalni, nieintencjonalnie, nieintencjonalny, nieintencjonalnych, nieintencjonalnym, nieintencjonalnymi