synonim indywidualność twórcza

odm. indywidualność, indywidualności, indywidualnościach, indywidualnościami, indywidualnością, indywidualnościom