synonim hektograf

odm. hektograf, hektografach, hektografami, hektografem, hektografie, hektografom, hektografowi, hektografów, hektografu, hektografy