synonim hak

odm. hak, haka, hakach, hakami, haki, hakiem, hakom, hakowi, haków, haku