synonim gospodarność

odm. gospodarność, gospodarności, gospodarnościach, gospodarnościami, gospodarnością, gospodarnościom