synonim gospodarczy

odm. gospodarczy, gospodarcza, gospodarczą, gospodarcze, gospodarczego, gospodarczej, gospodarczemu, gospodarczo, gospodarczych, gospodarczym, gospodarczymi, niegospodarcza, niegospodarczą, niegospodarcze, niegospodarczego, niegospodarczej, niegospodarczemu, niegospodarczo, niegospodarczy, niegospodarczych, niegospodarczym, niegospodarczymi