synonim golgota

odm. golgota, golgocie, golgot, golgotach, golgotami, golgotą, golgotę, golgoto, golgotom, golgoty