synonim gazodynamika

odm. gazodynamika, gazodynamice, gazodynamik, gazodynamikach, gazodynamikami, gazodynamiką, gazodynamikę, gazodynamiki, gazodynamiko, gazodynamikom