synonim figura retoryczna

odm. retoryczny, nieretoryczna, nieretoryczną, nieretoryczne, nieretorycznego, nieretorycznej, nieretorycznemu, nieretoryczni, nieretorycznie, nieretoryczny, nieretorycznych, nieretorycznym, nieretorycznymi, retoryczna, retoryczną, retoryczne, retorycznego, retorycznej, retorycznemu, retoryczni, retorycznie, retorycznych, retorycznym, retorycznymi