synonim figura geometryczna

odm. geometryczny, geometryczna, geometryczną, geometryczne, geometrycznego, geometrycznej, geometrycznemu, geometryczni, geometrycznie, geometrycznych, geometrycznym, geometrycznymi, niegeometryczna, niegeometryczną, niegeometryczne, niegeometrycznego, niegeometrycznej, niegeometrycznemu, niegeometryczni, niegeometrycznie, niegeometryczny, niegeometrycznych, niegeometrycznym, niegeometrycznymi