synonim erem

odm. erem, eremach, eremami, eremem, eremie, eremom, eremowi, eremów, eremu, eremy