synonim egzemplaryczny

odm. egzemplaryczny, egzemplaryczna, egzemplaryczną, egzemplaryczne, egzemplarycznego, egzemplarycznej, egzemplarycznemu, egzemplaryczni, egzemplarycznych, egzemplarycznym, egzemplarycznymi, nieegzemplaryczna, nieegzemplaryczną, nieegzemplaryczne, nieegzemplarycznego, nieegzemplarycznej, nieegzemplarycznemu, nieegzemplaryczni, nieegzemplaryczny, nieegzemplarycznych, nieegzemplarycznym, nieegzemplarycznymi