synonim dramatyczny

odm. dramatyczny, dramatyczna, dramatyczną, dramatyczne, dramatycznego, dramatycznej, dramatycznemu, dramatyczni, dramatycznie, dramatycznych, dramatycznym, dramatycznymi, niedramatyczna, niedramatyczną, niedramatyczne, niedramatycznego, niedramatycznej, niedramatycznemu, niedramatyczni, niedramatycznie, niedramatyczny, niedramatycznych, niedramatycznym, niedramatycznymi