synonim dermatomykoza

odm. dermatomykoza, dermatomykoz, dermatomykozach, dermatomykozami, dermatomykozą, dermatomykozę, dermatomykozie, dermatomykozo, dermatomykozom, dermatomykozy