synonim demokratyczny

odm. demokratyczny, demokratyczna, demokratyczną, demokratyczne, demokratycznego, demokratycznej, demokratycznemu, demokratyczni, demokratycznie, demokratycznych, demokratycznym, demokratycznymi, niedemokratyczna, niedemokratyczną, niedemokratyczne, niedemokratycznego, niedemokratycznej, niedemokratycznemu, niedemokratyczni, niedemokratycznie, niedemokratyczny, niedemokratycznych, niedemokratycznym, niedemokratycznymi