synonim czynnik sprawczy

odm. sprawczy, niesprawcza, niesprawczą, niesprawcze, niesprawczego, niesprawczej, niesprawczemu, niesprawczy, niesprawczych, niesprawczym, niesprawczymi, sprawcza, sprawczą, sprawcze, sprawczego, sprawczej, sprawczemu, sprawczych, sprawczym, sprawczymi