synonim chomik

odm. chomik, chomika, chomikach, chomikami, chomiki, chomikiem, chomikom, chomikowi, chomików, chomiku