synonim chimera

odm. chimera, chimer, chimerach, chimerami, chimerą, chimerę, chimero, chimerom, chimery, chimerze