synonim charakter pisma

odm. Pismo Święte, Pisma Świętego, Pismem Świętym, Pismu Świętemu, Piśmie Świętym