synonim chamsko

odm. chamski, chamscy, chamska, chamską, chamskich, chamskie, chamskiego, chamskiej, chamskiemu, chamskim, chamskimi, chamsko, chamsku, niechamscy, niechamska, niechamską, niechamski, niechamskich, niechamskie, niechamskiego, niechamskiej, niechamskiemu, niechamskim, niechamskimi, niechamsko