synonim buk

odm. buk, bukach, bukami, buki, bukiem, bukom, bukowi, buków, buku