synonim bot

odm. bot, bocie, bota, botach, botami, botem, botom, botowi, botów, boty