synonim bobki

odm. bobek, bobka, bobkach, bobkami, bobki, bobkiem, bobkom, bobkowi, bobków, bobku