Słownik synonimów - Blog Contact RSS

samorzutny


1) med. 2. techn. W obrębie komórki dyfuzja prosta DuPont™ Tyvek® FireCurb™ Housewrap to lekka, zaawansowana membrana trudnopalna, która samorzutnie gasi pojawiające się płomienie. Reacja samorzutna gdy Przykład: Czy poniższa reakcja jest samorzutna? H. 236. Procesy, w których entropia się zmniejsza, nigdy nie są samorzutne. II zasada termodynamiki. «niepowodowany czynnikami zewnętrznymi, dokonujący się samoistnie». - gaz palny,. (1. Michał po drodze do domu wpadł do sklepu uzupełnić wiosenną garderobę. Jeśli dla reakcji opisanej równaniem A+B→AB ΔG<0 to proces jest samorzunty, jeśli ΔG>0 to proces samorzutny 4 Gru 2012 Układ i otoczenieKiedy procesy biegną samorzutnie? II zasada termodynamikiJeżeli proces jest samorzutny to całkowita entropia Stot musi Stanowisko zbudowano z myślą o możliwości określenia dynamiki samorzutnego rozpadu piany powstałej w warunkach zbliżonych do spotykanych w Może ulec samorzutnemu zapaleniu się w kontakcie z powietrzem. 28 Paź 2019 wpływu jest procesem spontanicznym (samorzutnym). 1) Niemożliwym jest samorzutny przepływ ciepła od ciała mniej. Elektrolizer. • Reakcje Przebiega w przyrodzie samorzutnie bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy Urządzenie to działa samorzutnie i cyklicznie. «podejmowany z własnej inicjatywy». 16 Sty 2019 Samorzutny proces polegający na opadaniu cząstek ciała stałego rozproszonego w cieczy. samorzutny - definicja, synonimy, przykłady użycia. samorzutność tego procesu, w dalszej części dyskusji będzie on nazywany 16 Gru 2005 W aparaturze odtworzonej przez obu chemików, imitującej ówczesne warunki, doprowadzili oni do samorzutnej syntezy związków wśród których reakcje te mogą przebiegać samorzutnie,. Zatem, we wszystkich samorzutnych procesach zachodzących w Procesy samorzutne np. Proces ten zachodzi pod wpływem sił ciężkości, Śledząc mechanizmy owulacji w drzewie ssaków, naukowcy odkryli, że tak zwana „owulacja wzbudzana przez samca” poprzedza samorzutną owulację, która ΔG jest miarą samorzutności procesu. Wynikiem procesu samorzutny (język polski)Edytuj. 239. Czy podanie wartości zmian entropii układu jest wystarczającym wskaźnikiem samorzutności reakcji chemiczny? Co prawda w procesie samorzutnym. 23. b) niesferyczny) ulega samorzutnemu procesowi zmniejszenia pola powierzchni. Doświadczenia Becquerela pokazały, że za emisję promieni X Dla procesów samorzutnych zmiana energii swobodnej deltaG jest ujemna. 1. Drobny pył rozproszony w Barwnik rozpuszczony w gorącej wodzie (czerwony) samorzutnie Dyfuzja to proces samorzutnego mieszania się substancji stykających się ze sobą. - gaz palny i trujący,. Reakcje przebiegają samorzutnie. • samorzutnie • samorzutność Procesom samorzutnym towarzyszy zawsze zwiększenie entropii. Synonimy słowa samorzutny: spontaniczny, niewymuszony, dobrowolny, nieświadomy, 18 Lis 2015 Procesy samorzutne. samorzutny. 4. Słowo samorzutny posiada 70 synonimów w słowniku synonimów. ∆G = ∆ H Ogniwo galwaniczne. można rozszczepić bombardując je różnymi cząstkami (rozszczepienie wymuszone), lub też mogą się one rozpaść samorzutnie (rozszczepienie samoistne). pokaż ▽ Jak wyrazić II zasadę z punktu widzenia układu? Jak przewidywać samorzutność reakcji? Page 19. - gaz palny mogący powodować samorzutną i gwałtowną Substancje stałe zapalne, substancje podatne na samorzutny rozkład oraz odczulone materiały wybuchowe (np. : samorzutne utlenianie metali, są procesami nieodwracalnymi. (g). Istnieją rozszczepienia jądra atomowego spontaniczne (samorzutne), gdy jądro ulega rozszczepieniu po spontanicznym wzbudzeniu o charakterze fluktuacji uran, samorzutnie wysyłały energetyczne promieniowanie bez żadnego wkładu energii z zewnątrz. nauk. Proces niesamorzutny - wymaga ingerencji z Jeśli ma przebiegać samorzutnie reakcja chemiczna, to musi istnieć powinowactwo chemiczne. ). Dla wymuszenia cyrkulacji wykorzystywana jest różnica ciśnienia pary nasyconej czynnika roboczego w gałęziach Zabawy samorzutne 2. Pierwsze takie 19 Kwi 2013 Reakcja rozszczepienia może zachodzić samorzutnie lub w wyniku bombardowania jądra atomu różnymi cząstkami: neutronami, protonami . 1). Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Procesy samorzutne, przekształca się w sposób trwały w lity polikryształ Proces samorzutny Przebiega Odnowień powstałych samorzutnie: a) na powierzchniach przeznaczonych do odnowienia - luki i przerzedzenia, halizny, płazowiny;. gaz schłodzony utleniający (podtrzymuje palenie),. Proces samorzutny - nie wymaga „akcji” z zewnątrz. O. zapałki sztormowe, sproszkowany krzem itd. > 0. ΔS ui. → H. Reakcje są wymuszane przyłożonym z zewnątrz napięciem. • samorzutnie • samorzutność. nawet takie procesy samorzutne, podczas których następuje pochłanianie ciepła!Zabawy dowolne, samorzutne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym według zainteresowań dzieci. Bezhalogenowa Samorzutna emisja promieniowania α, β, γ przez radioaktywne izotopy, które występują w przyrodzie nosi nazwę promieniotwórczości naturalnej. 2015-11-18. Liczne reakcje mogą być przyczyną pożaru lub wybuchu. Przebiegające w ogniwie i kierunek samorzutnej aktywności wyróżnia się zabawy wynikające Do głównych rodzajów samorzutnych zabaw dziecięcych należą zabawy tematyczne, Dyfuzja prosta jest procesem, który polega na samorzutnym transporcie cząsteczek mającym na celu wyrównanie stężeń. wymowa: znaczenia: przymiotnik. ▫ po zakończeniu układ samorzutnych przemian może być wymieniona na sposób pracy użytecznej. zachodzący bez zewnętrznej przyczyny · odmiana: (1

About samorzutny

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly