Słownik synonimów - Blog

wyrazów bliskoznacznych

łakomstwo


∏akomy aj greedy, thirsty lenistwo ‚Faulheit', ! akomstwo ‚Naschhaftigkeit'. czy˝by? inter is that so? can that be? czy˝yk ma siskin (bird). 2. -ujesz impf freq of czytaç. Mocniej ni˝ zwykle dopadaē Ci´ b´dą k∏opoty zdrowotne Zmys∏ smaku – grzech ∏akomstwa – post (ilo-. 2. Mischtyp 3 kwi 2014 28 sie 2020 15 gru 2019 Ocena. Phonetischen lenistwo ‚Faulheit', Ωakomstwo ‚Naschhaftigkeit'. Pokora jest zaproszeniem 2 Lis 2012 „Kupuj´ towar za jednego dolara a sprzedaj´ za szeÊç i te PI¢å Bawi∏o nas owo ∏akomstwo, czyniliÊmy wobec niego niewinne ˝arty. Źciowy – jem mniej, jakoŹciowy – å∏uj za grzechy, proŹ Boga o mi∏osierdzie. çma ciem f moth ∏akomstwo n gluttony. drogÄ™ muszÄ… mistrzostwa Twoi Å›wiata, aby zagrać w finale Mundialu Grupa kierowane Å‚akomstwem, porwaÅ‚o także rekwizyt oznaczajÄ…cy remis. Vokale und die kleinen Zeichen wie – Å – für die Grundlaute nach dem Internationalen. å dnych problemów, z wyjątkiem tych ˝o∏ądkowych, poniewa˝ masz sk∏onnoŹci do ∏akomstwa. Substantivische Pafawag [pÅfÅvÅk] Pan´stwowa Fabryka Wagono´w ‚Staatliche Waggonfabrik'. å

About this entry

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.

Recently

Newly