synonim wasal

odm. wasal, wasala, wasalach, wasalami, wasale, wasalem, wasali, wasalom, wasalowi, wasalów, wasalu