synonim transkrypcja

odm. transkrypcja, transkrypcjach, transkrypcjami, transkrypcją, transkrypcje, transkrypcję, transkrypcji, transkrypcjo, transkrypcjom, transkrypcyj