synonim targ

odm. targ, targach, targami, targi, targiem, targom, targowi, targów, targu