synonim spęczniały

odm. spęczniały, niespęczniali, niespęczniała, niespęczniałą, niespęczniałe, niespęczniałego, niespęczniałej, niespęczniałemu, niespęczniały, niespęczniałych, niespęczniałym, niespęczniałymi, spęczniali, spęczniała, spęczniałą, spęczniałe, spęczniałego, spęczniałej, spęczniałemu, spęczniałych, spęczniałym, spęczniałymi