synonim samochód sanitarny

odm. medyczno-sanitarny, medyczno-sanitarna, medyczno-sanitarną, medyczno-sanitarne, medyczno-sanitarnego, medyczno-sanitarnej, medyczno-sanitarnemu, medyczno-sanitarni, medyczno-sanitarnych, medyczno-sanitarnym, medyczno-sanitarnymi