synonim rozbitek

odm. rozbitek, rozbitka, rozbitkach, rozbitkami, rozbitki, rozbitkiem, rozbitkom, rozbitkowi, rozbitkowie, rozbitków, rozbitku