synonim przyległy

odm. przyległy, nieprzylegle, nieprzylegli, nieprzyległa, nieprzyległą, nieprzyległe, nieprzyległego, nieprzyległej, nieprzyległemu, nieprzyległy, nieprzyległych, nieprzyległym, nieprzyległymi, przylegle, przylegli, przyległa, przyległą, przyległe, przyległego, przyległej, przyległemu, przyległych, przyległym, przyległymi