synonim przedstawiciel władz samorządowych

odm. rządowo-samorządowy, rządowo-samorządowa, rządowo-samorządową, rządowo-samorządowe, rządowo-samorządowego, rządowo-samorządowej, rządowo-samorządowemu, rządowo-samorządowi, rządowo-samorządowych, rządowo-samorządowym, rządowo-samorządowymi