synonim pentalogia

odm. pentalogia, pentalogiach, pentalogiami, pentalogią, pentalogie, pentalogię, pentalogii, pentalogij, pentalogio, pentalogiom