synonim nagrobek

odm. nagrobek, nagrobka, nagrobkach, nagrobkami, nagrobki, nagrobkiem, nagrobkom, nagrobkowi, nagrobków, nagrobku